OŚWIADCZENIE KRUS – załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE KRUS - załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego