OŚWIADCZENIE KRUS – załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego