OŚWIADCZENIE O NIEPRZEKROCZENIU 24 MIESIĘCY STAŻU – załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE O NIEPRZEKROCZENIU 24 MIESIĘCY STAŻU - załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego