OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ – załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DOCELOWEJ - załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego