firma baner1

Loga UE,PL,POD,FE 2018

TYTUŁ PROJEKTU
Optymalizacja procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego z wykorzystaniem nadzorowania procesu wytłaczania oraz metod inteligencji obliczeniowej

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na opracowania zintegrowanego systemu sterowania procesem produkcyjnym realizowanym w sektorze wytwórczym, wspomagającym i optymalizującym istotne decyzje zarządcze z wykorzystaniem nadzorowania procesów produkcyjnych oraz metod inteligencji obliczeniowej w czasie rzeczywistym (OEE – Overall Equipment Effectiveness).

CELE PROJEKTU
Celem strategicznym projektu jest „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności firm wchodzących w skład konsorcjum poprzez realizację prac B+R w zakresie optymalizacji procesu produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego w wyniku wdrożenia do praktyki gospodarczej założeń Przemysłu 4.0 w oparciu o innowacyjny system sterowania i nadzorowania procesów wytwórczych oraz metod inteligencji obliczeniowej”.

PLANOWANE EFEKTY
Pełne wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnego rozwiązania pozwoli grupom docelowym osiągnąć niespotykany dotąd poziom wydajności operacyjnej i przyspieszyć wzrost produktywności. Nowe rodzaje zaawansowanej produkcji i procesów przemysłowych, integracji oraz współpracy maszyny i urządzeń do pracy ludzkiej pozwoli na pełną elastyczność systemów produkcyjnych przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 787 617,79 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
2 940 480,89 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Działanie 1.2
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.