Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij
firma baner1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.4/IIE/22

dotyczące dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych wraz z niezbędnym oprogramowaniem w postaci:

  • macierzy dyskowych (2 szt.),
  • serwerów (3 szt.),
  • przełączników sieciowych (4 szt.),
  • warstwy pasywnej (1 kpl.),
  • oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania serwerowni,

w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO – RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0139/19.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,

3. Zestawienie ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3,

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 4,

5. Tabela zgodności parametrów z zamówieniem – Załącznik nr 5

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow