Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij
firma baner1

W związku z prośbą potencjalnego Oferenta o wydłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe nr 4/1.4/IIE/21 dotyczące dostawy Zintegrowanego środowiska do tworzenia schematów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do modelowania procesów biznesowych, Zamawiający informuje, iż wydłużeniu ulega termin składania ofert do dnia 08.12.2021 do godz. 9.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.4/IIE/21

dotyczące dostawy Zintegrowanego środowiska do tworzenia schematów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do modelowania procesów biznesowych

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci zakupu Zintegrowanego środowiska do tworzenia schematów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz do modelowania procesów biznesowych w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO- RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0139/19.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4,
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4,
4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4,
5. Załącznik nr 4 – zestawienie wykonania dostaw,
6. Załącznik nr 5 – zestawienie ekspertów,

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow