Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij
firma baner1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/1.4/IIE/22

dotyczące dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawy serwerowni wraz w wyposażeniem w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO-RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap. Wniosek o dofinansowanie projektu nr POPW.01.04.00-18-0139/19.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe – ważne od dnia 03.08.2022
Zapytanie ofertowe – ważne od dnia 29.07.2022
Zapytanie ofertowe
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,
3. Zestawienie ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3,
4. Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4,
5. Tabela zgodności parametrów z zamówieniem – Załącznik nr 5

Pytania i odpowiedzi z dnia19.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 27.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 29.07.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 04.08.2022 r.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow