Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij
firma baner1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6_1.4_IIE_22

dotyczące dostawy serwerowni wraz z wyposażeniem

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na dostawę serwerowni wraz z wyposażeniem w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO-RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – obowiązujące od 21.03.2022 r.
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,
4. Zestawienie ekspertów dedykowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3,
5. Specyfikacja przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4,
6. Tabela zgodności parametrów z zamówieniem – Załącznik nr 5

Pytania i odpowiedzi z dnia 22.02.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.03.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 07.03.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.03.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 18.03.2022 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 24.03.2022 r.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow