Projekty realizowane ze środków UE

TYTUŁ PROJEKTU
„Wzrost konkurencyjności firmy ZETO-RZESZÓW w wyniku wdrożenia strategii wzorniczej”

OPIS PROJEKTU
Strategia wzornicza wskazuje, iż najlepszym kierunkiem rozwoju działalności Wnioskodawcy, będzie wdrożenie produktów cyfrowych w postaci platformy IT MARKETPLACE oraz systemu zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, co umożliwi wzmocnienie pozycji rynkowej, a także dotarcie bezpośrednio do nowych klientów w segmencie MŚP dzięki unikalnej propozycji wartości uwzględniającej ich zidentyfikowane potrzeby.

Ponadto konieczne jest zachowanie wysokiego poziomu spójności i konsekwencji w działaniu i trwałe wpisanie designu, w szczególności w obszarze User Experience w DNA firmy.Wdrożenie innowacji produktowej dodatkowo wiązać się będzie z koniecznością modyfikacji w obszarze zarządzania procesem projektowania, produkcji i marketingu oraz wzmocnienia zasobów technologicznych firmy.

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy ZETO-RZESZÓW, poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w jej działalności.

PLANOWANE EFEKTY
1. Wdrożenie do oferty innowacji produktowej w postaci usług świadczonych za pomocą platformy IT marketplace oraz systemu zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną,
2. Wdrożenie zmian i usprawnień w obrębie procesów marketingowo-sprzedażowych,
3. Wdrożenie usprawnień w zakresie procesów wewnętrznych,
4. Zaprojektowanie spójnej komunikacji dotyczącej oferty firmy,

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Projekt ponadto umożliwi osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu specjalistycznych rozwiązań sprzętowych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj. przychodami ze sprzedaży.

WARTOŚĆ PROJEKTU
5 688 750.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
2 747 400.00 PLN

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję – Etap II

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow