firma baner1

Loga UE,PL,POD,FE 2018

PRZETARG OTWARTY
Treść dokumentu Przetarg Otwarty ID: 01/05/2018

Załączniki do przetargu otwartego

  1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
  2. Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający).
  3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający).
  4. Załącznik nr 4 – Protokół postępowania (wypełnia Zamawiający).

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

Przetarg otwarty – ogłoszenie
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
Dostawcą TV w firmie jest SGT S.A.