Projekty realizowane ze środków UE

firma baner1

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. realizacji działań związanych z projektowaniem innowacji produktowej, marketingowej oraz organizacyjnej

ZETO-RZESZÓW Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na usługi doradcze polegające na realizacji działań związanych z projektowaniem innowacji produktowej, marketingowej oraz organizacyjnej w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY ZETO-RZESZÓW W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2,
4. Metodologia realizacji usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3,
5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania usług – Załącznik nr 4.

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow