Certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play

TYTUŁ PROJEKTU
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. poprzez wzornictwo

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu zostanie przeprowadzony audyt wzorniczy i opracowana zostanie strategia wzornicza, stanowiąca raport z przeprowadzonego audytu, dla przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. Audyt wzorniczy stanowić będzie analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem jest strategia wzornicza. Audyt obejmować będzie m.in.: analizę wzorniczą beneficjenta w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych, analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

CELE PROJEKTU
Celem głównym niniejszego przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa, co przełoży się na wdrożenie nowych/innowacyjnych produktów na rynek. Projekt umożliwi intensyfikację rozwoju ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. w dziedzinie designu oraz realizację przyszłych planowanych działań i projektów w znacznie krótszym czasie. Konsekwencją działań projektu będzie również zwiększenie wydajności i poprawienie jakości wytwarzanych produktów. Wprowadzenie na rynek nowych wzorniczych rozwiązań poszerzy ofertę dla klientów oraz wpłynie na zwiększenie sprzedaży.

PLANOWANE EFEKTY
W wyniku realizacji niniejszego projektu oczekujemy następujących efektów: wzrost konkurencyjności firmy, rozwój produktów/usług, poprawa stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa i oferowanych produktów/usług, konfrontacja własnego spojrzenia na firmę ze spojrzeniem odbiorcy zewnętrznego, rozwój zasobów ludzkich, zmiany w zarządzaniu designem, określenie na nowo potencjału firmy i ukierunkowanie na perspektywiczne kierunki działania, określenie filarów przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU
104 550,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
72 250,00 PLN

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działanie 1.4 Wzór na konkurencję – ETAP I

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow