firma baner1

System wartości biznesowych i etycznych

Postawa etyczna. We wszystkich działaniach ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich zainteresowanych działalnością firmy.

Poszanowanie dla prawa. Działania firmy będą realizowane przy pełnym poszanowaniu prawa, ustanowionego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.

Harmonijna współpraca z klientami. Pracując na sukces klienta, pracujemy jednocześnie na nasz własny. Współpraca z klientami
opiera się na uczciwości, profesjonalizmie, rzetelności i fachowości.

Dbałość o interesy inwestorów. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. dba o interesy udziałowców i pozostałych inwestorów, a także nie uczyni niczego,
aby uprzywilejować jedną grupę inwestorów kosztem drugiej.

Dobro pracowników. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. uznaje i wspiera dążenia pracowników do samorozwoju i doskonalenia swej wiedzy i umiejętności
tak, aby mogli zaspokoić potrzeby klientów świadcząc usługi na jak najwyższym poziomie i służyć fachową poradą. Naszym mottem przewodnim
jest hasło: „Dążymy do zapewnienia jak
najlepszych warunków dla samorealizacji zawodowej pracowników”.

Uczciwe współzawodnictwo. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań aby uczciwe współzawodniczyć z konkurentami i nie podważać
ich reputacji.

Wrażliwość społeczna. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby być podmiotem gospodarczym wrażliwym społecznie, służyć ogółowi poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczeństwa.

Poszanowanie różnorodności kulturowej. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. będzie respektować tradycje i kulturę każdej narodowości, z którą się zetknie
w swojej działalności. ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi
przez Polskę porozumieniami.

Te wartości obligatoryjnie wpływają na prowadzoną przez nas działalność w zakresie świadczonych przez nas usług i kontaktów z klientami
oraz wyznaczają kierunek postępowania.

Rzeszów, dnia 01.03.2017
Ryszard Rzym
Prezes Zarządu

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow