firma baner1

Misją ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o. jest rozwiązywanie problemów Klientów metodami informatycznymi. W naszej firmie Klient jest zawsze najważniejszy.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Nadrzędnym celem ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. jest rozwój firmy, zapewniający bezpieczeństwo informacji oraz spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów,
w zakresie dostarczanych wyrobów i świadczonych usług informatycznych w postaci nowoczesnych rozwiązań zapewniających funkcjonalność
i bezpieczeństwo.

Zarząd ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. uznaje, że zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest obecnie jednym z najważniejszych standardów
w realizowanych usługach, jak i wymaganiem zapewniającym właściwe funkcjonowanie firmy.
Poprzez ponad 50-letnie działanie na krajowym rynku usług informatycznych Klient zawsze może liczyć na naszą wiedzę, doświadczenie i uczciwość kupiecką. Nasze kontakty z Klientem są zorientowane na budowanie długofalowych relacji, będących źródłem satysfakcji dla obu stron. Dostarczamy Klientowi rozwiązań o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa, wysokiej jakości, przyjaznych w obsłudze, posiadających wymagane certyfikaty, spełniających specyficzne jego oczekiwania, z zachowaniem konkurencyjnych cen i uzgodnionych terminów realizacji.

Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy poprzez:

  • ustawiczne doskonalenie świadczonych usług w oparciu o doświadczenia techniczne i organizacyjne, wynikające z realizowanych przedsięwzięć, systematycznych badań rynku i analiz z prowadzonych badań oraz mierników procesów,
  • współpracę z renomowanymi dostawcami, których dobieramy i kwalifikujemy pod kątem spełnienia naszych wymagań jakościowych i bezpieczeństwa oraz poddajemy okresowej weryfikacji,
  • doskonalenie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych naszych pracowników poprzez szkolenia, samokształcenie i certyfikowanie zdobytych kompetencji, jak również stosowanie procedury oceny kompetencji pracowników, podnoszenie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa informacji,
  • doskonalenie posiadanego środowiska pracy i infrastruktury, również pod względem bezpieczeństwa informacji,
  • zapewnienie ciągłości działania Spółki, w oparciu o przyjętą metodykę identyfikacji, szacowania i akceptacji ryzyka związanego
    z bezpieczeństwem informacji i jakością dostarczanych towarów i usług oraz wynikające z tego wdrożone zabezpieczenia,
  • uzyskanie zewnętrznych potwierdzeń spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Jako dostawcy usług dla szerokiego spektrum klientów deklarujemy, że w ramach właściwego zapewnienia bezpieczeństwa informacji szczególną rangę nadajemy kwestii spełnienia wymagań umownych, jak również pełnej zgodności działania z właściwymi wymaganiami prawnymi.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana wszystkim pracownikom ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., którzy biorą aktywny udział w jej realizacji oraz jest podstawą do określania rocznych celów, stanowiących załącznik do Księgi ZSZ. Instrumentami realizacji Polityki ZSZ jest system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001:2014-12.
Nadzór nad realizacją Polityki ZSZ i jej celów pełni Prezes Spółki.

Rzeszów, dnia 01.03.2017

Ryszard Rzym
Prezes Zarządu   

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2017                                               

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 850 06 44
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow