Projekty realizowane ze środków UE

Czytaj więcej
Zamknij

Loga UE,PL,POD,FE 2018

TYTUŁ PROJEKTU
Wzrost konkurencyjności firmy ZETO-RZESZÓW poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu informatycznego dla firm produkcyjnych

OPIS PROJEKTU
Rozwiązanie polega na udostępnieniu jako usługi aplikacji BPMS dedykowanej oraz przystosowanej dla sektora produkcyjnego. Usługi będą automatyzowały przepływ informacji pomiędzy procesami istniejącymi(zachodzącymi) w procesie produkcyjnym.

CELE PROJEKTU
Wzrost konkurencyjności firmy ZETO-RZESZÓW poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu informatycznego dla firm produkcyjnych.

PLANOWANE EFEKTY
Rozwiązanie będzie umożliwiało dopasowanie przepływu danych oraz ich integracje pomiędzy istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami ERP , APS, MES. Oprogramowanie będzie wykorzystywać nowe środowisko serwerowe w postaci dwóch serwerów z oprogramowaniem.

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 453 636,36 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
649 999,99 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Strefa klienta

Rzeszów
35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 55
tel.: 17 78 01 689
tel.: 17 78 01 644
e-mail: detal@zetorzeszow.pl
www: sklep.zetorzeszow.pl

Krosno
38-400 Krosno, ul. Grodzka 12
tel.: 13 43 20 940
e-mail: krosno@zetorzeszow.pl
www: krosno.zetorzeszow.pl

Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Asnyka 4
tel.: 16 67 85 920
e-mail: przemysl@zetorzeszow.pl
www: przemysl.zetorzeszow.pl

Lublin
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9A
tel.: 81 50 65 151
e-mail: lublin@zetorzeszow.pl
www: lublin.zetorzeszow.pl

Dokumenty

Media – Aplikacje – Pomoc

logotyp_zetorzeszow